shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0896.517.055
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.263.060.874
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:10 april 2017
Naam van de vestigingseenheid: Wood & Metal Work
Naam in het Frans, sinds 10 april 2017
Adres van de vestigingseenheid:
Rue des Alliés(ROUV)   7120
7120   Estinnes
Sinds 1 januari 2019(1)
Telefoonnummer:
0473/34.57.94 Sinds 10 april 2017(2)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(3)

Hoofdactiviteit: 25.110 - Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 25.120 - Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 25.290 - Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 25.501 - Smeden van metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 25.50101 - Vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 25.610 - Oppervlaktebehandeling van metalen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 25.620 - Verspanend bewerken van metalen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 25.62001 - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen, enz. van metalen stukken
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.010 - Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.01001 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.01002 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz., overwegend van metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.01011 - Vervaardiging van speciale winkelmeubels, toonbanken, vitrines, rekken, enz., overwegend van andere materialen dan metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.01012 - Vervaardiging van meubels voor werkplaatsen, kantoormeubels, meubels voor restaurants, scholen, enz. overwegend van andere materialen dan metaal.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.01021 - Vervaardiging van stoelen en zitmeubels voor kantoren en werkplaatsen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.020 - Vervaardiging van keukenmeubelen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.02001 - Vervaardiging van meubels en modulaire meubelelementen voor inbouwkeukens
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.091 - Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.09101 - Vervaardiging van zitmeubels en onderdelen daarvan voor woningen : stoelen, fauteuils, zitbanken, canapés, taboeretten, enz.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.09102 - Afwerken van stoelen en zitmeubels, zoals het stofferen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.09111 - Vervaardiging en afwerking (inclusief het stofferen, schilderen, polijsten, enz.) van slaapkamer-, eetkamer- en zitkamermeubels
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.09121 - Vervaardiging van badkamermeubels
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.092 - Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.099 - Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 31.09901 - Vervaardiging van wandkasten, speciale TV-meubels, bijzetmeubels, enz.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.320 - Schrijnwerk
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32001 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32002 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, bekleding van wanden, plafonds, enz. in hout of kunststof
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32003 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in hout of kunststof
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32004 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in hout of kunststof
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32005 - Montage van serres, veranda's, enz., in hout of kunststof
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32011 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal : deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32012 - Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32013 - Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz., in metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32014 - Installatie van geblindeerde deuren en brandwerende deuren in metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32015 - Montage van serres, veranda's enz. in metaal
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32016 - Montage van buiten- en binnenschrijnwerk van kunststof
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.32021 - Installatie van binnendeuren, scheidingswanden enz.van glas
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.332 - Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.33201 - Plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: parket en andere houten vloerbedekking, wandbekleding van hout
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.343 - Glaszetten
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.34301 - Aanbrengen van glas, spiegels, enz.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.992 - Gevelreiniging
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.99904 - Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 10 april 2017
Hoofdactiviteit: 81.100 - Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 10 april 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(3)

Hoofdactiviteit: 43.390 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 1 oktober 2020
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1) De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.