shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0896.928.316
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.169.901.084
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:11 april 2008
Naam van de vestigingseenheid:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Adres van de vestigingseenheid:
Rue des Bluets(PER)   43 Stratenplan
7134   Binche
Sinds 1 januari 2019(1)
Doorgehaald adres sinds 5 november 2019(2)
Telefoonnummer:
0498/82.82.75 Sinds 11 april 2008 (3)
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(4)
Hoofdactiviteit: 41.20101 - Optrekken van de ruwbouw van individuele huizen
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 41.20111 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen met celstructuur (appartementsgebouwen, enz.)
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 41.20301 - Optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen, scholen ziekenhuizen, van gebouwen voor de beoefening van erediensten, cultuur, enz.
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 42.99001 - Bouw van speel- en sportterreinen, zwembaden, enz.
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.11001 - Slopen van gebouwen en andere bouwwerken
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.99301 - Bouwen van open haarden, stookplaatsen, sierschouwen, enz.
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.99401 - Uitvoeren van metselwerk
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.99902 - Vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting
Sinds 11 april 2008
Hoofdactiviteit: 43.99903 - Bouwen van schoorstenen en industriële ovens
Sinds 11 april 2008
 
 

1 De wijziging die aan het adres werd aangebracht is puur technisch en dit omwille van een verandering in de gebruikte codes voor de adresgegevens.

(2)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.