shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0898.489.620
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.174.899.752
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:17 december 2008
Naam van de vestigingseenheid: B. GASPARE DECOR
Naam in het Frans, sinds 17 december 2008
Adres van de vestigingseenheid:
Sint-Denijsstraat   164  bus 8
1190   Vorst
Sinds 31 maart 2009
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 42.91101 - Uitvoeren van baggerwerken
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 42.91102 - Ruimen van waterlopen, sloten, enz.
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.13001 - Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geofysische, geologische of andere doeleinden
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.13002 - Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.29102 - Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.29904 - Algemene bouwinstallatie
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.29912 - Installatie van antennes en bliksemafleiders
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.33301 - Plaatsen van behang
Sinds 20 april 2010
Hoofdactiviteit: 43.341 - Schilderen van gebouwen
Sinds 20 april 2010
Hoofdactiviteit: 43.34101 - Schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen
Sinds 20 april 2010
Hoofdactiviteit: 43.342 - Schilderen van civieltechnische werken
Sinds 20 april 2010
Hoofdactiviteit: 43.34201 - Schilderen van metalen constructies
Sinds 20 april 2010
Hoofdactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 74.104 - Activiteiten van interieurdecorateurs
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 74.105 - Activiteiten van decorateur-etalagisten
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 74.109 - Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 17 december 2008
Hoofdactiviteit: 90.022 - Ontwerp en bouw van podia
Sinds 17 december 2008
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.