shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0898.514.364
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.171.534.644
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:10 juni 2008
Naam van de vestigingseenheid: HSN BOUW BVBA
Naam in het Nederlands, sinds 30 september 2008
Adres van de vestigingseenheid:
Chicagostraat   6 Stratenplan
2030   Antwerpen
Sinds 1 maart 2013
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 43.99906 - Optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 16.230 - Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 25.11001 - Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 27.51001 - Vervaardiging van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 28.25003 - Vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling in besloten ruimten (airconditioning).
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 28.25004 - Vervaardiging van warmtewisselaars
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 28.25005 - Vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 42.21901 - Boren en aanleggen van waterputten, graven van mijnschachten
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.12011 - Ruimen van bouwterreinen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.130 - Proefboren en boren
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.291 - Isolatiewerkzaamheden
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.29101 - Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van : - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.29103 - Isolatie van koelkamers en -pakhuizen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.29901 - Installatie van stores en zonneschermen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.34202 - Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.39001 - Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.99201 - Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz.
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.99901 - Bouwen van funderingen, inclusief heien
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 43.99905 - Uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.130 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.13001 - Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.15003 - Handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.731 - Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.73101 - Groothandel in bouwmaterialen : zand, grind, cement, bakstenen, enz.
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.73102 - Groothandel in schrijnwerk, anders dan hout
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.733 - Groothandel in behang, verf en woningtextiel
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.73311 - Groothandel in verf en vernis
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.736 - Groothandel in sanitair
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.739 - Groothandel in overige bouwmaterialen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 46.742 - Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 47.521 - Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 47.529 - Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.100 - Handel in eigen onroerend goed
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.10002 - Verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname)
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.311 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.321 - Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.32101 - Verlenen, in opdracht van de eigenaar of de medeeigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (residentiël gebouw)
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.32102 - Innen van de huur (residentiële gebouwen)
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.322 - Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.32201 - Verlenen in opdracht van de eigenaar(s) van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen (niet residentiël gebouw)
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 68.32202 - Innen van de huur (niet residentiële gebouwen)
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 10 juni 2008
Nevenactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 10 juni 2008
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.