shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.053.111
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.171.609.274
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:1 juli 2008
Naam van de vestigingseenheid: Clottemans Maarten
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2008
Adres van de vestigingseenheid:
Drijvelingslos   51 Stratenplan
1741   Ternat
Sinds 1 juli 2008
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 42.110 - Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 42.11001 - Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails)
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 42.11002 - Bouw van start- en landingsbanen
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 42.11003 - Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 42.130 - Bouw van bruggen en tunnels
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 42.13001 - Bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz.
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 42.13002 - Bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse doorgangen
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 43.120 - Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 43.12001 - Grondverzet : graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 43.12002 - Geschikt maken van terreinen voor mijnbouw : verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 43.12003 - Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 43.12004 - Drainage van land- en bosbouwgrond
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 43.39002 - Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 43.99402 - Uitvoeren van voegwerken
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 71.11301 - Uitvoeren van studies en verlenen van advies i.v.m. stedebouwkundige planning en landschapsarchitectuur
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 1 juli 2008
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 1 juli 2008
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.