shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen
Ondernemingsnummer:0899.372.518
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.173.125.642
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:18 juli 2008
Naam van de vestigingseenheid: VTS tuinarchitectuur
Naam in het Nederlands, sinds 18 juli 2008
Adres van de vestigingseenheid:
St. Antoniusbaan   77 Stratenplan
2980   Zoersel
Sinds 1 januari 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 81.30002 - Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van sportvelden
Sinds 18 juli 2008
Nevenactiviteit: 68.10001 - Handel in eigen onroerend goed : flatgebouwen en woningen niet voor bewoning bestemde gebouwen, grond
Sinds 18 juli 2008
Nevenactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 18 juli 2008
Nevenactiviteit: 71.11302 - Ontwerpen van tuinen en parken, enz.
Sinds 18 juli 2008
Nevenactiviteit: 81.30001 - Snoeien van bomen en heggen
Sinds 18 juli 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)
Hoofdactiviteit: 81.300 - Landschapsverzorging
Sinds 1 augustus 2008
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.