shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.985.301
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.172.975.885
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:27 augustus 2008
Naam van de vestigingseenheid: Transandina
Naam in het Frans, sinds 27 augustus 2008
Adres van de vestigingseenheid:
Notelarenstraat   47 Stratenplan
3090   Overijse
Sinds 1 juni 2019
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Toelatingen ingeschreven bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)?  Klik hier
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 62.020 - Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 4 januari 2021
Hoofdactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 10.320 - Vervaardiging van groente- en fruitsappen
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 10.850 - Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 62.010 - Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 4 januari 2021
Nevenactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 64.20012 - Op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidene economische sectoren...
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 64.99902 - Financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden : durf- of venturekapitaal; investmentbanking, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 66.19901 - Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (b.v. effectenhandel) en aanverwante activiteiten
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 66.19911 - Hypotheekmakelaars
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 66.19913 - Borgstelling en waarborg
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 66.19914 - Bemiddeling inzake krediet en leningen door makelaars en andere tussenpersonen
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.21002 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11004 - Ontwerpen van publicitaire films
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.12001 - Verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentie-acquisitie)
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.12002 - Aanbieden van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.20002 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 74.10501 - Etaleurswerkzaamheden
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 74.10502 - Ontwerpen van showrooms, enz.
Sinds 27 augustus 2008
 
 
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.