shadow

Vestigingseenheidsgegevens

Algemeen

Ondernemingsnummer:0899.998.959
Status van de entiteit:Actief
Nummer van de vestigingseenheid:2.172.707.156
Status van de vestigingseenheid:Actief
Begindatum:27 augustus 2008
Naam van de vestigingseenheid: PRIMO CONSULT
Naam in het Frans, sinds 27 augustus 2008
Adres van de vestigingseenheid:
Onze-Lieve-Heersbeestjeslaan   26 Stratenplan
1170   Watermaal-Bosvoorde
Sinds 1 januari 2016
Telefoonnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer:Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten Nacebel-code versie 2008(1)

Hoofdactiviteit: 70.22001 - Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 43.29903 - Overige installaties (inclusief accessoires), n.e.g.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 62.02001 - Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software)
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 63.120 - Webportalen
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 63.990 - Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 64.20011 - Managementsactiviteiten van holdings : tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 66.19901 - Verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (b.v. effectenhandel) en aanverwante activiteiten
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 66.19903 - Verstrekken van advies inzake beleggingen en het beheer van financiële patrimonia van derden (KB 05.08.1991 i.v.m. vermogensbeheer en beleggingsadvies
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 66.19913 - Borgstelling en waarborg
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 68.311 - Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 68.312 - Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 69.109 - Overige rechtskundige dienstverlening
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.21001 - Verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven i.v.m. public relations en communicatie
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.21002 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.22002 - Berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 70.22003 - Algemene audit-activiteiten
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11001 - Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11003 - Ontwerpen van publicitaire teksten en slogans (copywriters)
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11004 - Ontwerpen van publicitaire films
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11005 - Ontwerpen van publicitaire artikelen
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11006 - Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.11011 - Verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, inclusief streekkrantjes en dergelijke
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.200 - Markt- en opinieonderzoekbureaus
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.20001 - Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 73.20002 - Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 74.300 - Vertalers en tolken
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 74.909 - Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 78.100 - Arbeidsbemiddeling
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 78.10001 - Zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel t.b.v. latere werkgever of werkzoeker : formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 78.10002 - Zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters)
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 78.10003 - Plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn geworden ten gevolge van een reorganisatie (outplacement)
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 78.200 - Uitzendbureaus
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 78.300 - Andere vormen van arbeidsbemiddeling
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 82.110 - Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 82.190 - Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 82.300 - Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 82.990 - Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 93.11021 - Organisatie en uitvoering van sportevenementen : voetbal, wielrennen, bowling, zwemmen, golf, boksen, worstelen, en andere vechtsporten, bodybuilding, wintersporten, enz.
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 93.19901 - Promotie en organisatie van sportevenementen, als zelfstandige activiteit of voor rekening van derden
Sinds 27 augustus 2008
Nevenactiviteit: 93.19902 - Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
Sinds 27 augustus 2008
 
 

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.