shadow
pdf

Vestigingseenheden van de entiteit  0671.516.647

4 vestigingseenheden gevonden.
Status Nummer
vestigingseenheid
Begindatum
vestigingseenheid
Naam
van de vestigingseenheid
Adres van de
vestigingseenheid
1 Actief 2.147.812.701
1 juli 2003 FOD Beleid en Ondersteuning - Recrutering en Ontwikkeling Simon Bolivarlaan  30
1000  Brussel
Sinds 11 februari 2015
2 Actief 2.147.812.897
1 juli 2003 FOD Beleid en Ondersteuning – Rekrutering en Ontwikkeling, Empreva Simon Bolivarlaan  30  bus 6
1000  Brussel
Sinds 14 december 2019
3 Actief 2.236.950.157
1 januari 2015 FOD Beleid en Ondersteuning, Sociaal Secretariaat PersoPoint Simon Bolivarlaan  30  bus 12
1000  Brussel
Sinds 13 december 2019
4 Actief 2.256.101.125
11 oktober 2014 Beleidsorganen van de Vice-eersteminister en Minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post Kruidtuinlaan  50
1000  Brussel
Sinds 1 oktober 2020
4 vestigingseenheden gevonden.
Terug