shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0662.177.032
Status:Actief
Rechtstoestand: Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)
Sinds 18 maart 2024
Begindatum:31 augustus 1987
Naam:Glineur, Christian
Sinds 31 augustus 1987
Telefoonnummer:
0475/28 42 85 Sinds 5 september 2012(1)
Faxnummer:
02/403 05 89 Sinds 5 september 2012(1)
E-mail:
christian.glineur@gmail.comSinds 1 september 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Glineur ,  Christian  Sinds 31 augustus 1987
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 20 september 2001
 
Leurhandel
Sinds 21 september 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 september 2001
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 mei 2016
Onderworpen aan btw
Sinds 7 mei 2009
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 21 september 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 15 mei 2012
Btw 2008  49.310  -  Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
Sinds 7 mei 2009
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 15 mei 2012
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 15 mei 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  49.320 -  Exploitatie van taxi's
Sinds 12 mei 2016
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug