shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0207.445.584
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0873.493.710 afgesloten sinds 28/09/2010)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Stad Dendermonde
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Franz Courtensstraat (DEN) 11
9200 Dendermonde
Sinds 14 maart 1997
Telefoonnummer:
052/25.10.11 Sinds 14 maart 1997(1)
Faxnummer:
052/25.10.12 Sinds 14 maart 1997(1)
E-mail:
stadsbestuur@dendermonde.beSinds 14 maart 1997(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 55  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen directeur (Vlaamse Gewest) Van der Vurst ,  Wouter  Sinds 1 september 2018
Burgemeester Dierick ,  Leen  Sinds 1 januari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2007
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  36.000  -  Winning, behandeling en distributie van water
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 23 augustus 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0873.493.710 afgesloten sinds 28/09/2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0207.445.584 0873.493.710

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0207.445.584

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0207.445.584 0873.493.710

Werkgeversrepertorium
0207.445.584

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug