shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0207.451.128
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Gemeente Evergem
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Fortune De Kokerlaan 11
9940 Evergem
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer:
0032 9 216 05 00 Sinds 1 oktober 1990(1)
Faxnummer:
0032 9 253 74 89 Sinds 1 oktober 1990(1)
E-mail:
info@evergem.beSinds 1 oktober 1990(1)
Webadres:
http://www.evergem.be Sinds 1 oktober 1990(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 19  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Burgemeester De Maertelaere ,  Joeri  Sinds 2 januari 2013
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2005
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 15 juni 2011
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug