shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0207.451.227
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0207.666.805 afgesloten sinds 21/04/2020)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Stad Gent
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Botermarkt 1
9000 Gent
Sinds 1 januari 1968
Telefoonnummer:
09/266 70 90 Sinds 8 december 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
Carolien.DeWolf@stad.gentSinds 8 december 2020
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 326  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Burgemeester De Clercq ,  Mathias  Sinds 1 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1979
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  55.300  -  Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  35.300  -  Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0207.666.805 afgesloten sinds 21/04/2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0207.451.227 0207.666.805

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0207.451.227

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0207.451.227 0207.666.805

Werkgeversrepertorium
0207.451.227

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug