shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0207.495.668
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Gemeente Middelkerke
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 1968
Adres van de zetel: Spermaliestraat 1
8430 Middelkerke
Sinds 1 januari 1968
Telefoonnummer:
059/313016 Sinds 1 januari 1968(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
secretariaat@middelkerke.beSinds 1 januari 1968(1)
Webadres:
www.middelkerke.be Sinds 1 januari 1968(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 24  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen directeur (Vlaamse Gewest) Vergauwe ,  Jurgen  Sinds 13 september 2019
Burgemeester Dedecker ,  Jean-Marie  Sinds 1 januari 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2006
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  39.000  -  Sanering en ander afvalbeheer
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  01.471  -  Kippenkwekerijen
Sinds 1 maart 2013
Btw 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 1 januari 2013
Btw 2008  93.110  -  Exploitatie van sportaccommodaties
Sinds 1 april 2013
Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 31 december 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug