shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0207.500.123
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 maart 1929
Begindatum:22 maart 1929
Naam:Stad Antwerpen
Naam in het Nederlands, sinds 22 maart 1929
Adres van de zetel: Grote Markt 1
2000 Antwerpen
Extra adresinfo: Stadhuis
Sinds 22 maart 1929
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Stad / gemeente
Sinds 22 maart 1929
Aantal vestigingseenheden (VE): 265  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Burgemeester De Wever ,  Bart  Sinds 1 januari 2013
Secretaris / Directeur-Generaal Cauwelier ,  Sven  Sinds 1 september 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 1971
Aanbestedende overheid
Sinds 22 maart 1929
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 19 december 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  52.220  -  Diensten in verband met vervoer over water
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  55.300  -  Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 1 oktober 2019
Btw 2008  68.311  -  Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.114 -  Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W.
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug