shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0212.189.676
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0869.991.119 afgesloten sinds 12/10/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kortrijk
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1977
Afkorting: O.C.M.W.
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1977
Adres van de zetel: Budastraat(Kor) 27
8500 Kortrijk
Sinds 21 april 1998
Telefoonnummer:
056/24 48 24 Sinds 4 december 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
loonentijd@kortrijk.beSinds 4 december 2020
Webadres:
http://www.kortrijk.be Sinds 4 december 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 35  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Voorzitter Vandenberghe ,  Ruth  Sinds 12 oktober 2020
Algemeen directeur (Vlaamse Gewest) Daelman ,  Carlo  Sinds 1 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 1996
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  88.999  -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 12 april 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.115 -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0869.991.119 afgesloten sinds 12/10/2011
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0212.189.676 0869.991.119

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0212.189.676

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0212.189.676 0869.991.119

Werkgeversrepertorium
0212.189.676

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug