shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0212.224.815
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1968
Begindatum:1 januari 1968
Naam:Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Kalmthout
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1977
Afkorting: O.C.M.W.
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 1977
Adres van de zetel: Heuvel (Dp) 39
2920 Kalmthout
Sinds 1 oktober 1990
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
Sinds 1 januari 1968
Aantal vestigingseenheden (VE): 6  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Voorzitter Jacobs ,  Lukas  Sinds 1 januari 2019
Algemeen directeur (Vlaamse Gewest) Gabriels ,  Vincent  Sinds 1 januari 2009
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2024
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1968
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  84.115  -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 29 februari 2024
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 29 februari 2024
Btw 2008  87.902  -  Algemeen welzijnswerk met huisvesting
Sinds 29 februari 2024
Btw 2008  88.101  -  Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
Sinds 29 februari 2024
Btw 2008  88.102  -  Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
Sinds 29 februari 2024
Btw 2008  88.912  -  Kinderopvang door onthaalmoeders
Sinds 29 februari 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.115 -  Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug