shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0222.961.725
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 april 1973
Begindatum:10 april 1973
Naam:Centrale Dienst voor sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging
Naam in het Nederlands, sinds 1 december 2020
Office central d'action sociale et culturelle du Ministère de la Défense
Naam in het Frans, sinds 1 december 2020
Afkorting: CDSCA
Naam in het Nederlands, sinds 1 april 2005
OCASC
Naam in het Frans, sinds 10 april 1973
Adres van de zetel: Bruynstraat 1
1120 Brussel
Extra adresinfo: blok F/O
Sinds 1 januari 2004
Telefoonnummer:
02/443.26.01 Sinds 1 december 2020
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
infocom@ocasc.beSinds 1 januari 2004(1)
Webadres:
http://cdsca-ocasc.be Sinds 1 januari 2004(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere federale dienst
Sinds 18 januari 2005
Aantal vestigingseenheden (VE): 19  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Administrateur-generaal Deworme ,  Aline  Sinds 1 december 2020
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1973
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1995
Aanbestedende overheid
Sinds 10 april 1973
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  84.120 -  Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0206.736.890 (Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en informatiebureau voor gezinnen van militairen)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0206.736.890 (Office de renseignements et d'aide aux familles des militaires - Hulp- en informatiebureau voor gezinnen van militairen)   sinds 1 januari 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug