shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0240.682.635
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 januari 1989
Begindatum:12 januari 1989
Naam:Vlaamse Gemeenschapscommissie
Naam in het Nederlands, sinds 12 januari 1989
Commission communautaire flamande
Naam in het Frans, sinds 12 januari 1989
Adres van de zetel: Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel
Sinds 22 augustus 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Overheid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest
Sinds 12 januari 1989
Aantal vestigingseenheden (VE): 10  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Van Damme ,  Jef  Sinds 1 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2013
Aanbestedende overheid
Sinds 12 januari 1989
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  84.112  -  Overheden van gemeenschappen en gewesten
Sinds 1 april 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.112 -  Overheden van gemeenschappen en gewesten
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug