shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0256.963.391
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 1995
Begindatum:21 december 1995
Naam:Ziekenhuisvereniging van Brussel - Universitair Verplegingscentrum Sint-Pieter
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1995
Association hospitalière de Bruxelles - Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre
Naam in het Frans, sinds 21 december 1995
Afkorting: U.V.C. Sint-Pieter
Naam in het Nederlands, sinds 21 december 1995
C.H.U. Saint-Pierre
Naam in het Frans, sinds 21 december 1995
Adres van de zetel: Hoogstraat 322
1000 Brussel
Sinds 21 december 1995
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging van OCMW's
Sinds 24 juni 2003
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ouriaghli ,  Mohamed  Sinds 27 september 2019
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 1996
Aanbestedende overheid
Sinds 21 december 1995
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  86.220  -  Praktijken van specialisten
Sinds 1 juli 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2022
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug