shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0267.383.270
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 februari 1999
Begindatum:4 februari 1999
Naam:SCHOLENGROEP 22 : GENT
Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 1999
Commerciële Naam:GO! scholengroep Gent
Naam in het Nederlands, sinds 18 september 2017
Adres van de zetel: Schoonmeersstraat 26
9000 Gent
Sinds 16 september 2016
Telefoonnummer:
092727777 Sinds 16 september 2016(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@scholengroep.gentSinds 16 september 2016(1)
Webadres:
www.scholengroep.gent Sinds 16 september 2016(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 4 februari 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 58  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber Brynaert ,  Stephan  Sinds 12 juni 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2001
Onderworpen aan btw
Sinds 15 juni 2017
Aanbestedende overheid
Sinds 4 februari 1999
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  85.201  -  Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
Sinds 15 juni 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.311 -  Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug