shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0267.384.458
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 februari 1999
Begindatum:4 februari 1999
Naam:Scholengroep impact
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2016
Commerciële Naam:Scholengroep impact
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2016
Adres van de zetel: Gistelse Steenweg 294
8200 Brugge
Sinds 1 augustus 2021
Telefoonnummer:
050/63.17.61 Sinds 15 augustus 2003(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@scholengroepimpact.beSinds 15 augustus 2003(1)
Webadres:
www.scholengroepimpact.be Sinds 15 augustus 2003(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Andere rechtsvorm
Sinds 4 februari 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 112  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Algemeen lasthebber De Winne ,  Pieter  Sinds 1 oktober 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2001
Onderworpen aan btw
Sinds 15 juni 2009
Aanbestedende overheid
Sinds 4 februari 1999
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 29 januari 2016
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  85.609  -  Overige onderwijsondersteunende dienstverlening
Sinds 15 juni 2009
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  85.311 -  Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug