shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0406.633.304
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 december 1955
Begindatum:31 december 1955
Naam:Organisatie Broeders van Liefde
Naam in het Nederlands, sinds 1 oktober 2019
Adres van de zetel: Stropstraat 119
9000 Gent
Sinds 14 februari 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 31 december 1955
Aantal vestigingseenheden (VE): 269  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1952
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2003
Aanbestedende overheid
Sinds 31 december 1955
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  86.104 -  Psychiatrische ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0441.983.369 (Woon-zorgcentrum Huize Nazareth)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 8 juli 2015
0416.003.504 (Vrije Basisschool Maria Middelares)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 september 2015
0413.328.975 (De Sleutel)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 14 juni 1991
0435.281.362 (Crisisinterventiecentrum De Ark)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 oktober 1991
0418.583.506 (De Troon)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 21 september 1995
0449.521.952 (Scholen Zusters H. Vincentius a Paulo Wachtebeke - Zelzate)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 18 juni 1998
0410.763.425 (Sint-Theresiainstistuut)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 10 maart 1999
0419.022.479 (Huize Terloo)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 5 december 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0413.328.975 (De Sleutel)   sinds 14 juni 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0435.281.362 (Crisisinterventiecentrum De Ark)   sinds 17 oktober 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0449.521.952 (Scholen Zusters H. Vincentius a Paulo Wachtebeke - Zelzate)   sinds 18 juni 1998
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0410.763.425 (Sint-Theresiainstistuut)   sinds 10 maart 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0419.022.479 (Huize Terloo)   sinds 6 december 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug