shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0407.933.104
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.878.142 afgesloten sinds 07/10/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 april 1955
Begindatum:16 april 1955
Naam:Ter Loke
Naam in het Nederlands, sinds 7 juni 1989
Adres van de zetel: Heilanders 11
2350 Vosselaar
Sinds 1 juli 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 16 april 1955
Aantal vestigingseenheden (VE): 13  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1958
Aanbestedende overheid
Sinds 18 januari 2003
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.901 -  Integrale jeugdhulp met huisvesting
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.878.142 afgesloten sinds 07/10/2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0407.933.104 0410.878.142

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0407.933.104

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0407.933.104 0410.878.142

Werkgeversrepertorium
0407.933.104

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug