shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0408.553.310
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1951
Begindatum:1 januari 1951
Naam:ZORGBEDRIJF
Naam in het Nederlands, sinds 16 juni 2021
Adres van de zetel: Ballaarstraat 35
2018 Antwerpen
Sinds 1 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 1 januari 1951
Aantal vestigingseenheden (VE): 70  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 26 maart 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2016
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 22 maart 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 oktober 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.102 -  Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
Sinds 26 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0551.861.605 (Zorgbedrijf Vlaanderen 2)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2021
0632.926.681 (Zorgbedrijf Vlaanderen 1)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2021
0651.758.539 (Zorgbedrijf Vlaanderen)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 16 juni 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug