shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0408.628.435
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 december 1962
Begindatum:12 december 1962
Naam:SOS VILLAGE D'ENFANTS BELGIQUE - SOS KINDERDORP BELGIE
Naam in het Nederlands, sinds 12 december 2000
SOS VILLAGES D'ENFANTS BELGIQUE - SOS KINDERDORPEN BELGIE
Naam in het Frans, sinds 12 december 2000
Adres van de zetel: Munthofstraat 40   bus 1CD
1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Sinds 28 mei 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 12 december 1962
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1990
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.901 -  Integrale jeugdhulp met huisvesting
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0443.002.661 (Amis des Villages d'Enfants S.O.S. du Bénin)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 4 maart 1991
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0443.002.661 (Amis des Villages d'Enfants S.O.S. du Bénin)   sinds 4 maart 1991
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug