shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0408.666.344
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 1967
Begindatum:31 januari 1967
Naam:Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 15 juni 2015
Commerciële Naam:De Waai, Centra voor Bijzondere Jeugdzorg
Naam in het Nederlands, sinds 23 juni 1978
Adres van de zetel: Waaistraat 6
9900 Eeklo
Sinds 24 augustus 1994
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 31 januari 1967
Aantal vestigingseenheden (VE): 16  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1972
Aanbestedende overheid
Sinds 31 januari 1967
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 25 december 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  87.901 -  Integrale jeugdhulp met huisvesting
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0408.545.687 (Werk van Don Bosco)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2018
0410.962.175 (Vreugdeborg)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2018
0434.051.442 (WERK VAN DON BOSCO - DE TAKEL CENTRUM VOOR JEUGDZORG)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2018
0443.590.995 (Jeugdcentrum Don Bosco)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 29 juni 2018
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug