shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0409.362.665
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 mei 1948
Begindatum:10 mei 1948
Naam:Bundeling ZorgInitiatieven Oostende
Naam in het Nederlands, sinds 3 januari 2014
Afkorting: BZIO
Naam in het Nederlands, sinds 3 januari 2014
Adres van de zetel: Zeedijk 286-288
8400 Oostende
Sinds 14 januari 1991
Telefoonnummer:
059705181 Sinds 14 januari 1991(1)
Faxnummer:
059803154 Sinds 14 januari 1991(1)
E-mail:
info@bzio.beSinds 18 oktober 2022
Webadres:
www.bzio.be Sinds 14 januari 1991(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 10 mei 1948
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1957
Onderworpen aan btw
Sinds 1 september 2012
Aanbestedende overheid
Sinds 10 mei 1948
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  86.103  -  Gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 september 2012
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  86.103 -  Gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug