shadow
 

Opgelet ! Deze entiteit werd stopgezet. De getoonde gegevens weerspiegelen de toestand op het moment van stopzetting van de entiteit.


Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0409.855.088
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.422.341 afgesloten sinds 26/09/2013)
Status:Stopgezet
Sinds 30 november 2020
Rechtstoestand: Fusie door overneming
Sinds 30 november 2020
Begindatum:18 maart 1933
Naam:KATHOLIEK ONDERWIJS GENT-ZUID
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 2001
Adres van de zetel: Lange Violettestraat 29
9000 Gent
Sinds 14 december 2003
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 18 maart 1933
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Er zijn 13 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Aanbestedende overheid
Sinds 18 maart 1933
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.324 -  Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.422.341 afgesloten sinds 26/09/2013
Deze entiteit  is opgeslorpt door   0725.908.903 (Scholengroep van het Katholiek Onderwijs in Gent)   sinds 30 november 2020
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0409.855.088 0410.422.341

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0409.855.088

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0409.855.088 0410.422.341

Werkgeversrepertorium
0409.855.088

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug