shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0409.951.593
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 oktober 1922
Begindatum:24 oktober 1922
Naam:Scholengroep Katholiek Onderwijs Sint-Rembert, Diocesaan Instituut voor Onderwijs en Opvoeding
Naam in het Nederlands, sinds 19 december 1995
Afkorting: Scholengroep Sint-Rembert
Naam in het Nederlands, sinds 19 december 1995
Adres van de zetel: Bruggestraat 23
8820 Torhout
Sinds 10 juli 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 24 oktober 1922
Aantal vestigingseenheden (VE): 44  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2024
Aanbestedende overheid
Sinds 24 oktober 1922
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  85.209  -  Gewoon lager onderwijs, n.e.g.
Sinds 1 januari 2024
Btw 2008  85.319  -  Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g.
Sinds 1 januari 2024
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  85.314 -  Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 augustus
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2024
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 augustus 2024
 
 

Linken tussen entiteiten

0445.466.164 (Katholiek Basisonderwijs Koekelare)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 2 oktober 2019
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug