shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0410.346.721
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.337.912 afgesloten sinds 25/03/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 september 1963
Begindatum:19 september 1963
Naam:Arktos
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 1994
Afkorting: N.C.A.V.
Naam in het Nederlands, sinds 5 december 1978
Adres van de zetel: Valkerijgang 26
3000 Leuven
Sinds 9 maart 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.arktos.be Sinds 24 september 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 19 september 1963
Aantal vestigingseenheden (VE): 47  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1967
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  94.991  -  Verenigingen op het vlak van jeugdwerk
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  94.991 -  Verenigingen op het vlak van jeugdwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.337.912 afgesloten sinds 25/03/2013
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0410.346.721 0410.337.912

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0410.346.721

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0410.346.721 0410.337.912

Werkgeversrepertorium
0410.346.721

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug