shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0410.346.721
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.337.912 afgesloten sinds 25/03/2013)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 19 september 1963
Begindatum:19 september 1963
Naam:Arktos
Naam in het Nederlands, sinds 5 september 1994
Afkorting: N.C.A.V.
Naam in het Nederlands, sinds 5 december 1978
Adres van de zetel: Valkerijgang 26 Stratenplan
3000 Leuven
Sinds 9 maart 1998
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.arktos.be Sinds 24 september 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 19 september 1963
Aantal vestigingseenheden (VE): 49  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1967
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2019
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  94.991  -  Verenigingen op het vlak van jeugdwerk
Sinds 1 januari 2019
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  94.991 -  Verenigingen op het vlak van jeugdwerk
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0410.346.721 0410.337.912

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0410.346.721

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0410.346.721 0410.337.912

Werkgeversrepertorium
0410.346.721

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug