shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.515.075
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 september 1971
Begindatum:17 september 1971
Naam:Emmaüs
Naam in het Nederlands, sinds 19 januari 2004
Adres van de zetel: Edgard Tinellaan 1C
2800 Mechelen
Sinds 7 maart 2001
Telefoonnummer:
015/44.67.00 Sinds 7 maart 2001(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
coordinatie@emmaus.beSinds 7 maart 2001(1)
Webadres:
www.emmaus.be Sinds 7 maart 2001(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 17 september 1971
Aantal vestigingseenheden (VE): 99  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 20 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1972
Onderworpen aan btw
Sinds 9 februari 1993
Aanbestedende overheid
Sinds 17 september 1971
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(2)
Sinds 1 april 2014
BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
Btw 2008  86.102  -  Geriatrische ziekenhuizen
Sinds 28 december 2010
Btw 2008  86.104  -  Psychiatrische ziekenhuizen
Sinds 28 december 2010
Btw 2008  86.901  -  Activiteiten van medische laboratoria
Sinds 28 december 2010
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0415.692.312 (Bejaardenverpleging)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 26 april 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0415.692.312 (Bejaardenverpleging)   sinds 26 april 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug