shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.724.220
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 1913
Begindatum:6 juli 1913
Naam:Solidaris - nationaal verbond van socialistische mutualiteiten
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2022
Solidaris – union nationale des mutualités socialistes
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2022
Afkorting: Solidaris N.V.S.M. of N.V.S.M.
Naam in het Nederlands, sinds 1 juli 2022
Solidaris – U.N.M.S. ou U.N.M.S
Naam in het Frans, sinds 1 juli 2022
Adres van de zetel: Sint-Jansstraat 32-38
1000 Brussel
Sinds 6 juli 1913
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen
Sinds 6 juli 1913
Aantal vestigingseenheden (VE): 22  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 6 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1945
Aanbestedende overheid
Sinds 6 juli 1913
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.302 -  Ziekenfondsen en zorgkassen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug