shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0411.775.886
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 2 februari 1932
Begindatum:2 februari 1932
Naam:Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 4 februari 1997
Adres van de zetel: Brabantdam 109
9000 Gent
Sinds 14 mei 1975
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen
Sinds 2 februari 1932
Aantal vestigingseenheden (VE): 40  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Holderbeke ,  Gerda  Sinds 27 juni 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1984
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  84.302 -  Ziekenfondsen en zorgkassen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0417.259.950 (De Sociale Werken van de Verbroedering Dendermonde)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 29 november 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0417.259.950 (De Sociale Werken van de Verbroedering Dendermonde)   sinds 29 november 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug