shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0412.914.845
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.437.187 afgesloten sinds 01/09/2010)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 juni 1948
Begindatum:26 juni 1948
Naam:Familiezorg Oost-Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 26 juni 1948
Adres van de zetel: Vogelenzang 29
9000 Gent
Sinds 12 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
directeur@familiezorg.beSinds 31 mei 2022
Webadres:
www.familiezorg.be Sinds 31 mei 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 26 juni 1948
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1949
Aanbestedende overheid
Sinds 26 juni 1948
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  88.101 -  Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0410.437.187 afgesloten sinds 01/09/2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0412.914.845 0410.437.187

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0412.914.845

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0412.914.845 0410.437.187

Werkgeversrepertorium
0412.914.845

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug