shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.223.562
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 april 1973
Begindatum:25 april 1973
Naam:Duinhelm
Naam in het Nederlands, sinds 25 april 1973
Adres van de zetel: Rietmusstraat 24
8400 Oostende
Sinds 27 mei 1987
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 25 april 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 9  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1976
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2016
Aanbestedende overheid
Sinds 18 januari 2003
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  88.109  -  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  88.991  -  Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  88.992  -  Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  88.996  -  Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
Sinds 1 januari 2016
Btw 2008  88.999  -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.202 -  Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0451.623.189 (KSK Stadspersoneel)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 17 oktober 2001
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0451.623.189 (KSK Stadspersoneel)   sinds 17 oktober 2001
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug