shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0413.650.659
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 september 1973
Begindatum:17 september 1973
Naam:De Kade
Taal van de naam niet gespecifieerd, sinds 21 december 2010
Adres van de zetel: Potterierei 42
8000 Brugge
Sinds 21 december 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 17 september 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 34  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1973
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  87.201  -  Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  87.202  -  Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
Sinds 1 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.201 -  Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0408.646.746 (Ter Spermalie)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2010
0409.669.107 (REVALIDATIECENTRUM SPERMALIE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2010
0410.706.710 (Jongensinstituut Spermalie)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2010
0432.620.889 (BO-school Het Anker)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2010
0432.984.244 (HET ANKER)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 21 december 2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug