shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0414.116.853
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 december 1973
Begindatum:6 december 1973
Naam:Dienst Onthaalouders Oudenaarde
Naam in het Nederlands, sinds 20 juni 2012
Afkorting: Dienst Onthaalouders
Naam in het Nederlands, sinds 20 juni 2012
Adres van de zetel: Meerspoort 30
9700 Oudenaarde
Extra adresinfo: Sociaal Huis
Sinds 21 december 2023
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 6 december 1973
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Librecht ,  Dina  Sinds 8 juni 2015
Bestuurder Mas ,  Mathieu  Sinds 26 juni 2019
Bestuurder Van den Driessche ,  Kim  Sinds 7 december 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Mas ,  Mathieu  Sinds 26 juni 2019
Persoon belast met dagelijks bestuur Van den Driessche ,  Kim  Sinds 7 december 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 1979
Aanbestedende overheid
Sinds 6 december 1973
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.911 -  Kinderdagverblijven en crèches
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug