shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0415.434.865
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 september 1975
Begindatum:5 september 1975
Naam:Het Veer, centrum voor ambulante revalidatie vzw
Naam in het Nederlands, sinds 7 januari 2021
Adres van de zetel: Kloosterstraat 6
9031 Gent
Sinds 27 maart 1996
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 5 september 1975
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1975
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  96.099  -  Overige persoonlijke diensten
Sinds 1 april 2020
Btw 2008  47.740  -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  88.991 -  Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0456.568.310 (Centrum voor Ambulante Revalidatie)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 december 2023
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug