shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0416.603.716
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 september 1976
Begindatum:28 september 1976
Naam:i-mens
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 2019
Adres van de zetel: Tramstraat 61
9052 Gent
Sinds 27 mei 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 28 september 1976
Aantal vestigingseenheden (VE): 88  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 18 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1977
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2020
Aanbestedende overheid
Sinds 28 september 1976
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 1 april 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  88.101  -  Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
Sinds 1 april 2020
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 1 april 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.101 -  Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0410.694.040 (@SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN@ DIENST VOOR GEZINS EN BEJAARDENHULP)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 25 mei 2000
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0410.694.040 (@SOLIDARITEIT VOOR HET GEZIN@ DIENST VOOR GEZINS EN BEJAARDENHULP)   sinds 25 mei 2000
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug