shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0418.999.418
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1979
Begindatum:1 januari 1979
Naam:NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2013
Afkorting: NZVL
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2013
Adres van de zetel: Statieplein 12 Stratenplan
9300 Aalst
Sinds 26 februari 1983
Telefoonnummer:
053/769999 Sinds 26 februari 1983(1)
Faxnummer:
053/770902 Sinds 26 februari 1983(1)
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres:
www.nzvl.be Sinds 26 februari 1983(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Ziekenfonds / Maatschappij van onderlinge bijstand / Landsbond van ziekenfondsen
Sinds 1 januari 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 55  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 1992
Aanbestedende overheid
Sinds 1 januari 1979
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  84.302 -  Ziekenfondsen en zorgkassen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0411.817.854 (Onafhankelijk Mutualistisch Verbond-Fédération Mutualiste indépendante)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 1 januari 1992
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0411.817.854 (Onafhankelijk Mutualistisch Verbond-Fédération Mutualiste indépendante)   sinds 1 januari 1992
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug