shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0420.405.225
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 december 1979
Begindatum:3 december 1979
Naam:ADOPTIEHUIS
Naam in het Nederlands, sinds 8 december 2017
Adres van de zetel: Osystraat 39
2060 Antwerpen
Sinds 13 september 2001
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kathy.colson@adoptiehuis.beSinds 1 januari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 3 december 1979
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 januari 1991
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2020
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.323  -  Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs
Sinds 1 januari 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  88.999 -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug