shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0455.608.604
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 1995
Begindatum:9 februari 1995
Naam:CENTRUM VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK ANTWERPEN
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2014
Afkorting: CAW ANTWERPEN
Naam in het Nederlands, sinds 1 januari 2014
Adres van de zetel: Lange Lozanastraat 200
2018 Antwerpen
Sinds 28 april 2014
Telefoonnummer:
032703190 Sinds 28 april 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 9 februari 1995
Aantal vestigingseenheden (VE): 41  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 1995
Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2014
Aanbestedende overheid
Sinds 9 februari 1995
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  88.999  -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2014
Btw 2008  33.170  -  Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  47.792  -  Detailhandel in tweedehandskleding in winkels
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  88.999 -  Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g.
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug