shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0461.936.071
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 november 1997
Begindatum:27 november 1997
Naam:GROEP INTRO VZW
Naam in het Nederlands, sinds 27 juni 2005
Adres van de zetel: Charles Parentéstraat 6 Stratenplan
1070 Anderlecht
Sinds 13 maart 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 27 november 1997
Aantal vestigingseenheden (VE): 62  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 oktober 1997
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2009
 
 

Toelatingen

Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  88.994  -  Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
Sinds 27 juli 2020
Btw 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 27 juli 2020
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 27 juli 2020
Btw 2008  47.785  -  Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels
Sinds 27 juli 2020
Btw 2008  56.290  -  Overige eetgelegenheden
Sinds 27 juli 2020
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 27 juli 2020
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.592 -  Beroepsopleiding
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0443.409.665 (BUURTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 1 april 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug