shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0466.059.066
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 mei 1999
Begindatum:14 mei 1999
Naam:ETERNIT
Naam in het Nederlands, sinds 20 juli 1999
Adres van de zetel: Kuiermansstraat 1
1880 Kapelle-op-den-Bos
Sinds 11 mei 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 11 mei 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Braem ,  Ronny  Sinds 27 maart 2024
Bestuurder Maroy ,  Laurent  Sinds 19 januari 2024
Gedelegeerd bestuurder Maroy ,  Laurent  Sinds 19 januari 2024
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Vrijstelling niet - KMO
Sinds 12 maart 2018
Vrijstelling
Sinds 12 maart 2018
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 1999
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 1999
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  23.610  -  Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw
Sinds 1 januari 2008
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  23.650 -  Vervaardiging van producten van vezelcement
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 22.000.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0406.516.508 (Eternit)   heeft een onbekende relatie met deze entiteit   sinds 20 juli 1999
Deze entiteit  heeft een onbekende relatie met   0406.516.508 (Eternit)   sinds 20 juli 1999
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug