shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0468.451.404
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 juni 1999
Begindatum:23 juni 1999
Naam:VRIJ CENTRUM VOOR LEERLINGENBEGELEIDING WAAS- EN SCHELDELAND
Naam in het Nederlands, sinds 26 februari 2019
Afkorting: VRIJ CLB WAAS- EN SCHELDELAND
Naam in het Nederlands, sinds 26 februari 2019
Adres van de zetel: Ankerstraat 63
9100 Sint-Niklaas
Sinds 23 juni 1999
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bestuurvzw@vclbwaasenscheldeland.beSinds 16 juni 2020
Webadres:
www.vclbwaasenscheldeland.be Sinds 16 juni 2020
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 23 juni 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 5  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 14 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2000
Aanbestedende overheid
Sinds 23 juni 1999
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.601 -  Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug