shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0470.673.890
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 1999
Begindatum:16 november 1999
Naam:ZORG-SAAM ZUSTERS KINDSHEID JESU
Naam in het Nederlands, sinds 16 november 1999
Adres van de zetel: Onze Lieve Vrouwstraat 23
9041 Gent
Sinds 29 maart 2007
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 16 november 1999
Aantal vestigingseenheden (VE): 16  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 11 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2001
Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2018
Aanbestedende overheid
Sinds 16 november 1999
 
 

Toelatingen

Kinderopvang (Vlaamse Gemeenschap)(1)
Sinds 24 augustus 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  87.101  -  Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.)
Sinds 1 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  87.301 -  Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.)
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Kind en Gezin reikt erkenningen, vergunningen en attesten van toezicht uit. Meer informatie over deze organisator via https://www.kindengezin.be

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug