shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0472.222.625
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0851.823.118 afgesloten sinds 05/08/2010)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juli 2000
Begindatum:6 juli 2000
Naam:Algemeen Ziekenhuis Groeninge
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 2000
Afkorting: AZ Groeninge
Naam in het Nederlands, sinds 18 december 2000
Adres van de zetel: President Kennedylaan(Kor) 4
8500 Kortrijk
Sinds 1 januari 2010
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 6 juli 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 15 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2001
Onderworpen aan btw
Sinds 1 december 2013
Aanbestedende overheid
Sinds 6 juli 2000
 
 

Toelatingen

BELAC - Beproevingslaboratorium
BELAC - Medisch laboratorium
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.101  -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 februari 2012
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 februari 2012
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  86.220  -  Praktijken van specialisten
Sinds 1 januari 2016
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  86.101 -  Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0851.823.118 afgesloten sinds 05/08/2010
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0472.222.625 0851.823.118

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0472.222.625

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0472.222.625 0851.823.118

Werkgeversrepertorium
0472.222.625

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug