shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0472.806.011
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 juni 2000
Begindatum:20 juni 2000
Naam:Karel de Goede
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2019
Afkorting: KdG
Naam in het Nederlands, sinds 1 september 2019
Adres van de zetel: Collegestraat 24
8310 Brugge
Sinds 26 mei 2004
Telefoonnummer:
050351436 Sinds 1 september 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sophie.vanhulle@karel-de-goede.beSinds 1 januari 2021
Webadres:
www.karel-de-goede.be Sinds 1 september 2019
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 20 juni 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 58  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 26 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2001
Onderworpen aan btw
Sinds 1 oktober 2019
Aanbestedende overheid
Sinds 20 juni 2000
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  85.314  -  Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
Sinds 1 september 2019
Btw 2008  85.204  -  Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs
Sinds 1 september 2019
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  85.314 -  Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug