shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0473.486.593
(Dit ondernemingsnummer vervangt 0851.976.833 afgesloten sinds 25/02/2011)
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 december 2000
Begindatum:21 december 2000
Naam:MINOR-NDAKO & JUNA
Naam in het Nederlands, sinds 19 februari 2013
Adres van de zetel: Vogelenzangstraat 76
1070 Anderlecht
Sinds 15 maart 2011
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vereniging zonder winstoogmerk
Sinds 21 december 2000
Aantal vestigingseenheden (VE): 10  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 8 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 maart 2002
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  87.901 -  Integrale jeugdhulp met huisvesting
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Dit ondernemingsnummer vervangt 0851.976.833 afgesloten sinds 25/02/2011
0464.990.185 (ONTHAAL EN OPVANGCENTRUM VOOR BUITENLANDSE NIET BEGELEIDE MINDERJARIGEN)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 19 februari 2013
0464.999.093 ('T RAAMWERK)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 20 februari 2014
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
0473.486.593 0851.976.833

Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
0473.486.593

Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
0473.486.593 0851.976.833

Werkgeversrepertorium
0473.486.593

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug